Opdateret april 2023

COOKIE- OG PERSONDATAPOLITIK

Cookie- og persondatapolitik for SAC-IT

Hos SAC-IT bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Vi behandler alle personoplysninger fortroligt, vi videregiver ikke personoplysninger uden tilladelse, og vi bestræber os på altid at overholde gældende lovgivning og god dataetik vedrørende behandling af personoplysninger.

Nedenfor kan du læse om de oplysninger, vi generelt indsamler, behandler og opbevarer. Vi fortæller dig altid i den konkrete situation, hvad det konkrete formål er, samt hvilke yderligere rettigheder du har.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til politikken, eller hvis du ønsker at udøve dine datarettigheder overfor SAC-IT som dataansvarlig, kan du kontakte os via e-mail eller brev på:

SAC-IT A/S
Frydenlundsvej 30, Bygning B
2950 Vedbæk

CVR: 28892977
E-mail: support@sac-it.dk

Hvad er personoplysninger

Personoplysninger kan være mange ting. Det er ofte navn, adresse, e-mail, telefonnummer, fødselsdato, CPR-nummer, billede mv. Det kan også være oplysninger, der i kombination med andre data, fortæller noget om en person. Ofte vil de personoplysninger, vi behandler, være almindelige oplysninger, men vi behandler dem stadigt sikkert og fortroligt.

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af relationen til os, behandler vi personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Herunder kan du læse, hvad der gælder for den specifikke behandling.

Når man generelt er i kontakt med os

Formål
Når man kontakter os via brev, e-mail eller telefon, behandler vi kontaktoplysninger med det formål, at vi kan svare tilbage og føre en almindelig dialog.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (artikel 6.1f), eftersom vi ikke bryder med den registreredes grundlæggende rettigheder, når de almindelige
kontaktoplysninger bruges og opbevares med henblik på dialog.


Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der behandles generelle kontaktoplysninger, samt øvrige personoplysninger, som den registrerede selv oplyser til os.

Modtagere af personoplysninger
De modtagne personoplysninger behandles i udgangspunktet kun internt hos SAC-IT, men der kan forekomme situationer, hvor kontaktoplysninger videregives efter aftale.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis din henvendelse er sporadisk, og du ikke bliver enten ansat, kunde, konsulent, freelancer eller på anden måde tilknyttet SAC-IT, vil dine personoplysninger automatisk blive fjernet fra vores systemer inden for 6-9 måneder.

Automatisk afgørelser og profilering
Der er ingen automatiske afgørelser eller profilering involveret.

Indledning Denne persondatapolitik ("Politikken") beskriver, hvordan SAC-IT-IT A/S ("os", "vi" eller "vores") indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med køb af services, medlemskab, produkter eller generel brug af vores hjemmeside.

Politikken er formuleret og gjort tilgængelig for at overholde databeskyttelsesforordningen (2016/679 of 27. april 2016) ("GDPR") og reglerne heri om oplysningspligt.

Indsamling af oplysninger ved brug af cookies Ved besøg og brug af vores hjemmeside(r), indsamles og bruges cookies på baggrund af samtykke. Oplysninger i disse cookies omfatter ("Cookiedata"):

a) IP-adresse

b) Browsertype

c) Søgetermer på vores hjemmeside(r)

d) Lokation ved login

Cookiedata bruges til:
a) Forbedring af vores hjemmeside og brugeroplevelsen

b) At foretage målrettet markedsføring

c) Levering af varer og services

d) Kundesupport

Brug af cookies til indsamling af oplysninger og data sker i øvrigt i overensstemmelse med cookiebekendtgørelsen (nr. 1148 af 9. december 2011), § 3.

Hvis du ønsker at afvise eller begrænse de cookies, som placeres på din computer ved besøg på vores hjemmeside, kan du altid gøre dette ved at ændre indstillingerne i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at afvisning eller begrænsning af cookies har betydning for hjemmesidens funktionalitet, og vil medføre, at der er funktioner på hjemmesiden, som du ikke kan se. Alle browsere tillader, at man sletter cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan dette gøres afhænger af den anvendte browser. Såfremt du anvender flere forskellige browsere, skal du huske at slette cookies i samtlige browsere.

Vi videregiver Cookiedata til:

Vi videregiver indirekte og direkte personoplysninger til Google. Selskabet er beliggende i USA. Der er indgået databehandleraftaler med Google, og det er verificeret, at Google er en del af EU's certificeringsaftale "Privacy Shield". Dette sikrer, at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning. De data vi indsamler til statistik opbevares i 26 måneder hos Google Analytics, hvorefter de automatisk slettes.

Typer af personoplysninger som behandles Vi behandler personoplysninger om dig, når dette er relevant og i overensstemmelse med gældende lovgivning. Alt efter de konkrete omstændigheder kan de behandlede personoplysninger omfatte følgende typer af personoplysninger:

a) IP-adresse

b) Navn

c) Telefonnummer

d) E-mail

e) Oplysninger fra sociale medier, der er offentlig tilgængelige og relevante

Når man benytter sig af vores kontaktformular på hjemmesiden eller på anden vis kontakter os, behandler vi desuden kontaktoplysninger med det formål, at vi kan følge op på og besvare henvendelsen.

Når der er indgået et kundeforhold, behandler vi alene kontaktoplysninger om kontaktpersonen i virksomheden. Øvrige oplysninger vil være virksomhedsoplysninger.

Vi indsamler dine personoplysninger fra dig og, hvor det er relevant, fra eksterne kilder.

De eksterne kilder kan være offentligt tilgængelige registre hos Erhvervsstyrelsen og LinkedIn-profiler.

Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også̊ ske ved opdatering af denne Politik.

Formål med behandlingen af personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, såfremt vi har et legitimt formål og i så̊ fald i overensstemmelse med reglerne i GDPR. Personoplysningerne kan alt efter omstændighederne behandles til følgende formål:

a) For at kunne levere eller tilbyde de services eller produkter og/eller salgstilbud, som vi udbyder.
b) For at opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav i henhold til gældende lovgivning, herunder blandt andet opbevaring af regnskabs- og bogholderibilag i overensstemmelse med gældende lovgivning.
c) For at forhindre svindel og bedrageri eller uretmæssig brug af vores produkter, services og hjemmeside, herunder behandling af personoplysninger til brug i forbindelse med søgsmål.
d) For at kunne give support og servicemeddelelser, herunder besvare spørgsmål eller klager og sende opdateringer om vores produkter og services.

Retsgrundlag for behandlingen af personoplysninger

Vi behandler kun dine personoplysninger, når vi har et lovligt behandlingsgrundlag i overensstemmelse med GDPR. Behandlingen af personoplysninger sker alt efter de konkrete omstændigheder på baggrund af følgende behandlingshjemmel:

a) Hvis vi har bedt om dit samtykke til behandling af nogle konkrete personoplysninger, er behandlingsgrundlaget for de konkrete personoplysninger dit samtykke, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra a. Samtykket kan altid trækkes tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne Politik, og hvis samtykket trækkes tilbage, slettes personoplysningerne, der behandles på grundlag af samtykket, medmindre de kan eller skal behandles for eksempel for at overholde en retlig forpligtelse.

b) Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med den registrerede person, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra b, første led.

c) Behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger, der træffes på den registreredes anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, jf. GDPR, art. 6, stk. 1, litra b, sidste led.

d) Behandlingen er nødvendig for at overholde gældende lovgivning, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra c.

e) Behandlingen er nødvendig for at forfølge en legitim interesse, hvor den registreredes interesser eller grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke går forud herfor, jf. GDPR, artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse og overførsel af personoplysninger Vi videregiver kun personoplysninger til andre, når lovgivningen tillader eller kræver det. Vores organisation er en del af en koncern, hvor der deles personoplysninger mellem koncernselskaberne afhængigt af de konkrete omstændigheder.

Vi videregiver personoplysninger til følgende modtagere fra EU/EØS:

a) Databehandlere

b) Leverandører

c) Samarbejdspartnere

Vi bruger generelt forskellige eksterne og professionelle organisationer som leverandører og samarbejdspartnere til at levere eller assistere os med at levere vores services og produkter. De eksterne organisationer vil ikke modtage eller behandle personoplysninger, medmindre lovgivningen tillader overførsel og behandling heraf. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er databehandlere for os, sker deres behandling af personoplysninger altid i henhold til en databehandleraftale, som opfylder lovgivningens krav hertil. Hvis de eksterne organisationer eller samarbejdspartnere er selvstændige dataansvarlige, sker deres behandling af personoplysninger i overensstemmelse med deres egen privatlivs-, databeskyttelses- eller persondatapolitik, som de eksterne organisationer vil gøre opmærksom på, medmindre lovgivningen foreskriver andet.

Vi overfører ikke personoplysninger til lande eller internationale organisationer uden for EU/EØS, medmindre det på din konkrete anmodning er nødvendigt.

Sletning og opbevaring af personoplysninger Vi sørger for, at personoplysninger slettes, når de ikke længere er relevante for vores behandlingsformål som beskrevet ovenfor. Vi opbevarer altid personoplysninger i det tidsrum, som gældende lovgivning forpligter os til, herunder til brug for dokumentation af overholdelse af blandt andet bogføringslovens bestemmelser. Ved spørgsmål angående opbevaringen og behandlingen af personoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på den e-mailadresse, du finder i det sidste afsnit af denne Politik.

Formål med behandlingen af dine personoplysninger Personoplysninger som vi indsamler om dig behandles til følgende formål:

a) For at kunne behandle ansøgninger og rekruttere relevante kandidater.

b) For at indsamle, behandle og opbevare personoplysninger i det omfang, det er et krav under gældende lovgivning, herunder gældende regnskabs- og bogføringslov.

Hvis vi får brug for at indsamle og behandle yderligere personoplysninger end angivet ovenfor, vil vi orientere herom ved indsamlingen. Sådan oplysning kan også ske ved opdatering af denne Politik.

Kontaktinformation

Du er velkommen til at kontakte os på nedenfor angivet kontakt e-mail, hvis du:

er uenig i vores behandling eller mener, at vores behandling af dine personoplysninger overtræder lovgivningen har spørgsmål eller i øvrigt har kommentarer til denne Politik, eller ønsker at udøve én eller flere af dine rettigheder som registreret person. Ved spørgsmål eller kommentarer til denne politik, eller ved påberåbelse af en eller flere rettigheder, kan vi kontaktes på support@sac-it.dk.

Har du spørgsmål - er du meget velkommen til at ringe på 3511 0066